Through the Ricefields


Longshen, Guangxi, China
Kodak DC3400 | 1/500 sec | F/5.6